La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2015. L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 1.972,33 €.