La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció pel finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals per a l’exercici 2020.

 

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de Garcia és de 743,42 €.