El Ministerio del Interior ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de les actuacions d’acondicionament d’un tram del camí dels Plans, a Garcia, subvenció PEN, convocatòria 2022.

L’import de la subvenció atorgada és de 48.280,05 €.