El Ministerio del Interior ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de les actuacions de millora i ampliació del sistema de comunicació i avisos a la població de Garcia, subvenció PEN, convocatòria 2018.

L’import de la subvenció atorgada és de 18.141,53 €.