La Generalitat de Catalunya ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció d’ajuts a la gestió forestal sostenible. Convocatòria 2021.

 

L’import de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya és de 12.663,50 €.