La Generalitat de Catalunya ha atorgat 16.326,29 € a l’Ajuntament de Garcia en el marc de la convocatòria per a la realització d’actuacions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, convocatòria 2022.