La Generalitat de Catalunya va atorgar a l’Ajuntament de Garcia una subvenció de 39.708,48 € dins del marc de subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 19, per l’actuació Ca Borràs, Ajuntament i serveis municipals.