El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va atorgar a l’Ajuntament de Garcia una subvenció de 59.812,00 € dins del marc de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural, per a l’actuació de Rehabilitació de la coberta de l’Església Vella de Garcia.