La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses culturals, eCataleg convocatòria 2022.

 

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 8.422,00 €