La Diputació de Tarragona ha atorgat,  l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria de 2016.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 2.277,89 euros.