La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses per a la realització d’activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, en concret al V Duatló de Garcia, convocatòria 2021.

 

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de  1.147,54 €.