La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022

 

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 13.168,36 €