La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per a Remodelació carrers Gatera i Font del Gat, Fase 1. PAM 2020-2023, anualitat 2022.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 360.347,95 euros.