La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de les actuacions d’arranjament d’un tram del carrer Sta. Magdalena, subvenció PAM, convocatòria 2019.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 7.701,00 €.