La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de la línia d’Excepcionals 2023 per l’execució de l’actuació “Reposició col·lector aigües residuals C-12”, per import de 37.905,00 euros. Aquesta actuació es destina a garantir la prestació dels serveis municipals afectats i compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.