La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció de 25.000 €, que a permès l’adquisició de nou mobiliari infantil, per al finançament de despeses destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials, convocatòria 2022.