La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per a projectes i activitats culturals singulars i extraordinàries, per al finançament de despeses per a la senyalització d’edificis culturals, convocatòria 2016.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 1.339,57 €.