La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020.

 

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 11.059,56 €.