La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció del programa PEXI per al finançament de despeses per a la renovació del sistema de cloració d’aigua, convocatòria 2017.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 6.000,00 €.