La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció del programa PEXI per al finançament de despeses per obres d’abastament i distribució d’aigua potable, convocatòria 2018.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 8.144,00 €.