El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per a programes concrets i activitats de promoció turística, convocatòria 2021.

 

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 1.540,19 €