La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció de 1.801,12 € per PAM 2020-2023, anualitat 2023.

L’actuació per la qual s’ha obtingut subvenció ha estat:

Adquisició aspirador rentador vehicles