La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció del programa subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edifics singulars o patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2019.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 5.000,00 €.