La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses per a actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, convocatòria 2017.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 3.222,32 €, dels quals 772,06 € corresponen a la línia de reducció d’animals peridomèstics i 2.450,26 € a la línia de control de plagues.