La Diputació de Tarragona ha atorgat, a [‘Ajuntament de Garcia, una subvenció de 9.244,36 € per al al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedes.

👷🏻‍♂️Amb aquesta subvenció, s’ha contractat a un peó que ha estat treballant a la brigada de l’Ajuntament de Garcia durant 4 mesos, aquest 2024.