La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), convocatòria 2019.
L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 6.619,63 €.