La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Garcia una subvenció de 59.000,00 € per les obres de rehabilitació de la coberta de l’església vella, 1a fase.