La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció del programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, convocatòria 2017.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de Garcia és de 4.900,00 €.