La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de les actuacions de construcció de l’edifici de serveis municiapals de Ca Borras, subvenció PAM, convocatòria 2018.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 103.742,00 €.