La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses per a actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, convocatòria 2020.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 2.401,44 €, dels quals 538,22 € corresponen a la línia de reducció d’animals peridomèstics i  1.863,22 € a la línia de control de plagues.