La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per actuacions de
grups o persones inscrits en el Catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, convocatòria 2023.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 8.304,93 €.