La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per actuacions de grups o persones inscrits en el Catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, convocatòria 2024.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de: 14302,91 €