La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per a la millora de les instal·lacions i equipament dels
consultoris mèdics locals, Convocatòria 2019.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 1.031,93 €.