La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció del programa extraordinari d’ajuts per a projectes i activitats culturals singulars extraordinàries.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de Garcia és de 10.818,00 €.