La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses per a la realització d’activitats esportives, en concret al 2a Duatló de Garcia, convocatòria 2018.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 529,77 €.