La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses per a la realització d’activitats esportives, en concret al 4a Duatló de Garcia, convocatòria 2020.

 

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 1.878,20 €.