La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses per a la realització d’activitats esportives, en concret al 3a Duatló de Garcia, convocatòria 2019.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 719,10 €.