La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, convocatòria 2018.
L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 7.980,00 €.