La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2017.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 1.295,39 €.