La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament de les actuacions d’arranjament de la biblioteca municipal, convocatòria 2017.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 4.485,50 €.