La Diputació de Tarragona ha atorgat,  l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per les actuacions d’arranjament del camí de Perles.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 40.000,00 euros.