La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció per al finançament d’actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2018.

L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona és de 1.877,90 €.