Subvenció de Mitigació i d’adaptació al canvi climàtic 2023 i 2024.

Àmbit 1 redacció de plans municipals i de projectes.

Dos actuacions:

  • ARP314/23/000196, projecte d’adequació del bar del casal municipal per convertir-lo en refugi climàtic. 100% subvencionat. 15.367,00 €
  • ARP314/23/000198, redacció projecte d’adequació i millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica de l’escola pública el Verger per convertir-lo en refugi climàtic. 100% subvencionat. 14.241,70 €

Subvencionada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.