La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció de  9.321,87 € per al finançament del 95% de les despeses de la subvenció per desenvolupar Polítiques Municipals d’Habitatge, convocatòria 2023.

L’actuació realitzada ha consistit en: Rehabilitació cuina habitatge Av. Ribera, 5

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.