La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció de 8.368,25 € per al finançament de despeses de Salut Pública, per actuacions de gestió plagues urbanes i protecció i gestió animals domèstics, convocatòria 2023.

Les actuacions realitzades en matèria de salut pública han consistit en els següents serveis:

– Tipus 1: Reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà.

– Tipus 3: Gestió d’animals domèstics abandonats.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.