La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció de 10.000,00 € per al finançament de despeses de Salut Pública, per subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023

Les actuacions realitzades en matèria de salut pública han consistit en els següents serveis:

– Tipus 1: Control sanitari de l’aigua de consum humà

– Tipus 2: Control sanitari de l’aigua de les piscines municipals

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.