Publicació del resultat de la prova de català per cobrir, mitjançant concurs oposició, la plaça de tècnic d’educació infantil:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=165061&idens=4306530008