Situada a la part alta de la població, al costat del turó on algunes fonts situen el desaparegut castell de Garcia.

Església de planta rectangular, amb absis poligonal. Consta d’una sola nau, amb cinc tramades separades amb arcs torals i capelles laterals. Estava coberta amb volta de creueria, de la qual només se’n conserven els primers trams. Els nervis descansen sobre una cornisa i unes pilastres, situades entre els arcs de mig punt de les capelles.

La part de l’absis també està enrunada. La portalada va ser arrencada després de la Guerra Civil per incorporar-la a la nova església situada a la part baixa del poble. A sobre hi ha una rosassa. Les façanes laterals presenten quatre grans contraforts que sostenen les capelles.

El campanar, de planta quadrangular i tres nivells d’alçat, es troba adossat a l’absis. Els nivells de forjat estan delimitats amb cornises, i la part superior s’obre amb pòrtics d’arc de mig punt.

L’acabat exterior del temple és la pedra vista amb restes d’arrebossat, i les cantonades amb carreus escairats.

Castell de Garcia

Al nord de Garcia, darrera de l’antiga església parroquial, hi ha un petit turó on hi devia haver el castell. Aquesta elevació acaba en un planell que té un diàmetre d’uns 15 m. A nivell de superfície, no en queda cap vestigi.

Notícies històriques

La parròquia de Garcia està documentada l’any 1279, quan el capellà en pagà 60 sous de dècima papal. L’any 1314 fou visitada pel bisbe Francesc de Paolac. L’església romànica va ser substituïda per una altra l’any 1663, segons consta a la portalada. La segona església va ser bombardejada l’any 1936 i, des de llavors, resta abandonada. Havia tingut un retaule d’Escala-Dei, obra de Francesc Ribalta, que es va cremar, i un altar major plateresc.

Comparteix aquesta pàgina

contacte i ubicació

adreça Carrer de l'Esglèsia