Al següent enllaç hi trobareu la informació en matèria d’urbanisme relacionada amb el municipi de Garcia:

https://www.seu-e.cat/web/garcia/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme