Partit

Maria José Alcoverro Mesegué

Posició: Regidora
Carrec: Urbanisme, Ensenyament i Noves tecnologies

Ajudant de cap d’obra a PROMOCIONS SIMÓ I VALIENTE SL (2005)

Tècnic taxador extern a VALORACIONS MEDITERRÁNEO SA (2005 – actualitat)

Formació

Arquitectura Tècnica

Curs CAD mecànic, Autocat 2D

Curs Certificació energètica d’edificis

Línia d’intensificació de gestió i valoracions immobiliàries

Carnet de conduir B1 i cotxe propi

Retribucions

Periode Retribució bruta
Període 2019-2023 No rep cap retribució